REDOVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA NOVINARA BOSNE I HERCEGOVINE ODRŽANA U SARAJEVU

10. Juni 18

U subotu 09.06.2018. je u prostorijama Društva novinara BiH održana redovna Skupština koja je okupila mnogobrojne članove ovog društva. Skupština je počela minutom šutnje u spomen na kolege i kolegice koji nisu više među nama. Dnevni red i rad skupštine, vodio je Dušan Musa, predsjednik Skupštine DNBiH. Rezultate rada  i poduzetih aktivnosti, su u svom izvještaju prisutnima iznijeli predsjednik DNBiH Faruk Zupčević, i generalni sekretar DNBiH Arjana Tafro Buljubašić. Skupština... Pročitaj više

GODIŠNJICA DŽANKINOG ODLASKA

31. Maj 18

Travnik, 30.5.2018.Punih je šest godina,kako je tog 30.maja u Kliničkom centru Tuzla,konstatirano da je Nisvet Džanko,napustio ovaj i otišao na drugi,neki kažu bolji svijet. I šest godina poslije,kolega novinar, ljudina Džanko,koji je svojom kariranom košuljom spajao kockice ove čudesno lijepe zemlje ,kao da je samo na trenutak nestao ili bolje kazano zastao u faktografskom bilježenju one dobre Bosne i Hercegovine.A početkom tog maja 2012 godine na Karaotoku kod Čapljine,nakon dodjele... Pročitaj više

"Novinar godine 2017"

08. Maj 18

saopštenja

Sarajevo 03.07.2018. DEKLARACIJA O POŠTOVANJU ETIČKOG KODEKSA U JAVNOM NASTUPU I IZBJEGAVANJU GOVORA MRŽNJE

  Duboko svjesni činjenica da svaku izbornu godinu u Bosni i...

Pogledaj

03

Jul

Upravni odbor Društva novinara BiH osuđuje pritiske na novinare BNTV

Upravni odbor Društva novinara BiH osuđuje pritiske na novinare BNTV...

Pogledaj

03

Jul

"Novinar godine 2017"

 ...

Pogledaj

08

May

Odruštvunovinara

Društvo novinara Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine osnovanog 11.10.1945. godine, koje je Odlukom Skupštine Udruženja novinara BiH od 08.02.1994. godine preimenovano u Savez novinara Bosne i Hercegovine, da bi 06.11.2004. godine na Osnivačkoj skupštini preimenovano u Društvo novinara Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (Službeni glasnik BiH br. 32/01 i 42/03). Društvo novinara BiH upisano je u registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i

Hercegovine (Rješenje broj: 07-50-1-18/05). Društvo novinara Bosne i Hercegovine je nezavisno, nepolitičko i neprofitabilno udruženje profesionalnih novinara koje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa pravima i obavezama određenim Ustavom i Zakonima Bosne i Hercegovine. Prvoga januara 2011. u evidenciji DNBiH registrirano je 399 profesionalnih novinara, zaposlenih u medijima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Pored toga, Sekcija veterana je brojala 74 člana, umirovljena novinara.


Kakoseučlaniti?

Svaki profesionalni novinar, zaposlen ili pod ugovorom u medijima na teritoriji Bosne i Hercegovine ima pravo biti član Društva novinara BiH.

1. Učlanjenje se vrši u prostorijama DNBiH (Pruščakova 8, Sarajevo)

2. Novi član je obavezan, lično/osobno predočiti sljedeću dokumentaciju: - pismenu potvrdu da je zaposlen ili pod ugovorom redakcije za koju radi kao novinar - dvije fotografije - ličnu/osobnu kartu

3. Prilikom učlanjenja novi član DNBiH mora biti upoznat sa Kodeksom novinara BiH i Statutom DNBiH, te ih kao takve prihvatiti

4. Godišnja članarina iznosi 20 KM plus 5 KM za novu iskaznicu DNBiH (DNBiH zadržava pravo mijenjanja iznosa članarine)