Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

22. April 20

Sarajevo, 20.04.2020.godineSAOPĆENJE ZA JAVNOSTKomisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj putem online platforme razmotrila je Dopis u vidu apela sa prijedlogom zaključaka koje je uputilo Društvo novinara u Bosni i Hercegovini svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te jednoglasno usvojila zaključke koje upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na dužnu pažnju i izjašnjenje prilikom izrade planova i mjera za ublažavanje... Pročitaj više

Društvo novinara Bosne i Hercegovine, Udruženje/udruga BH novinari, Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

02. April 20

Društvo novinara Bosne i Hercegovine, Udruženje/udruga BH novinari, Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, uz podršku velikog broja novinara i medija usvojili su smjernice djelovanja u periodu krizeU organizaciji Društva novinara BiH, a prema nastaloj situaciji suočavanja novinara i medija sa pandemijom coronavirusa (covid-19), na sastanku održanom 16. 3. 2020. godine u Sarajevu, donesene su smjernice - u periodu krize.Društvo... Pročitaj više

Novinari skreću pažnju na potrebu odgovornog izvještavanja u skladu sa principima novinarske etike!

17. Mart 20

Novinari skreću pažnju na potrebu odgovornog izvještavanja u skladu sa principima novinarske etike!Danas je u organizaciji Društva novinara BiH, a prema nastaloj situaciji suočavanja novinara i medija sa pandemijom coronavirusa (Covid 19), održan sastanak sa novinarkama inovinarima nekih od vodećih medija u Bosni i Hercegovini. Sastanku su pored novinara prisustvovali predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine i Federalnog... Pročitaj više

saopštenja

Povodom 03. maja, Svjetskog dana slobode medija

Povodom 03. maja, Svjetskog dana slobode medija, Faruk Zupčević, predsjednik...

Pogledaj

02

May

Društvo novinara Bosne i Hercegovine poziva vlade na svim nivoima vlasti u BiH

Društvo novinara Bosne i Hercegovine poziva vlade na svim nivoima vlasti...

Pogledaj

11

Apr

Društvo novinara BiH /Association of Journalists of Bosnia &Herzegovina

Društvo novinara BiH pozvalo je sve medijske kuće i novinare u BiH da...

Pogledaj

26

Feb

Odruštvunovinara

Društvo novinara Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine osnovanog 11.10.1945. godine, koje je Odlukom Skupštine Udruženja novinara BiH od 08.02.1994. godine preimenovano u Savez novinara Bosne i Hercegovine, da bi 06.11.2004. godine na Osnivačkoj skupštini preimenovano u Društvo novinara Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (Službeni glasnik BiH br. 32/01 i 42/03). Društvo novinara BiH upisano je u registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i

Hercegovine (Rješenje broj: 07-50-1-18/05). Društvo novinara Bosne i Hercegovine je nezavisno, nepolitičko i neprofitabilno udruženje profesionalnih novinara koje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa pravima i obavezama određenim Ustavom i Zakonima Bosne i Hercegovine. Prvoga januara 2011. u evidenciji DNBiH registrirano je 399 profesionalnih novinara, zaposlenih u medijima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Pored toga, Sekcija veterana je brojala 74 člana, umirovljena novinara.


Kakoseučlaniti?

Svaki profesionalni novinar, zaposlen ili pod ugovorom u medijima na teritoriji Bosne i Hercegovine ima pravo biti član Društva novinara BiH.

1. Učlanjenje se vrši u prostorijama DNBiH (Pruščakova 8, Sarajevo)

2. Novi član je obavezan, lično/osobno predočiti sljedeću dokumentaciju: - pismenu potvrdu da je zaposlen ili pod ugovorom redakcije za koju radi kao novinar - dvije fotografije - ličnu/osobnu kartu

3. Prilikom učlanjenja novi član DNBiH mora biti upoznat sa Kodeksom novinara BiH i Statutom DNBiH, te ih kao takve prihvatiti

4. Godišnja članarina iznosi 20 KM plus 5 KM za novu iskaznicu DNBiH (DNBiH zadržava pravo mijenjanja iznosa članarine)