REDOVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA NOVINARA BOSNE I HERCEGOVINE ODRŽANA U SARAJEVU

10. Juni 18

U subotu 09.06.2018. je u prostorijama Društva novinara BiH održana redovna Skupština koja je okupila mnogobrojne članove ovog društva. Skupština je počela minutom šutnje u spomen na kolege i kolegice koji nisu više među nama. Dnevni red i rad skupštine, vodio je Dušan Musa, predsjednik Skupštine DNBiH. Rezultate rada  i poduzetih aktivnosti, su u svom izvještaju prisutnima iznijeli predsjednik DNBiH Faruk Zupčević, i generalni sekretar DNBiH Arjana Tafro Buljubašić. Skupština... Pročitaj više

GODIŠNJICA DŽANKINOG ODLASKA

31. Maj 18

Travnik, 30.5.2018.Punih je šest godina,kako je tog 30.maja u Kliničkom centru Tuzla,konstatirano da je Nisvet Džanko,napustio ovaj i otišao na drugi,neki kažu bolji svijet. I šest godina poslije,kolega novinar, ljudina Džanko,koji je svojom kariranom košuljom spajao kockice ove čudesno lijepe zemlje ,kao da je samo na trenutak nestao ili bolje kazano zastao u faktografskom bilježenju one dobre Bosne i Hercegovine.A početkom tog maja 2012 godine na Karaotoku kod Čapljine,nakon dodjele... Pročitaj više

"Novinar godine 2017"

08. Maj 18

saopštenja

Društvo novinara BiH: Prijetnje novinarima su prijetnje po život

Društvo Novinara Bosne i Hercegovine,smatra da se fizički napad na naše...

Pogledaj

28

Jul

Reakcije nakon napada na novinare Klixa i Al Jazeere

Upravni odbor Društva novinara BiH najoštrije osuđuje napad na reportere...

Pogledaj

27

Jul

ODGOVOR JP RTV VISOKO

Na osnovu dopisa grupe novinara, nekadašnjih uposlenika RTV Visoko o diskriminaciji...

Pogledaj

23

Jul

Odruštvunovinara

Društvo novinara Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine osnovanog 11.10.1945. godine, koje je Odlukom Skupštine Udruženja novinara BiH od 08.02.1994. godine preimenovano u Savez novinara Bosne i Hercegovine, da bi 06.11.2004. godine na Osnivačkoj skupštini preimenovano u Društvo novinara Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (Službeni glasnik BiH br. 32/01 i 42/03). Društvo novinara BiH upisano je u registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i

Hercegovine (Rješenje broj: 07-50-1-18/05). Društvo novinara Bosne i Hercegovine je nezavisno, nepolitičko i neprofitabilno udruženje profesionalnih novinara koje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa pravima i obavezama određenim Ustavom i Zakonima Bosne i Hercegovine. Prvoga januara 2011. u evidenciji DNBiH registrirano je 399 profesionalnih novinara, zaposlenih u medijima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Pored toga, Sekcija veterana je brojala 74 člana, umirovljena novinara.


Kakoseučlaniti?

Svaki profesionalni novinar, zaposlen ili pod ugovorom u medijima na teritoriji Bosne i Hercegovine ima pravo biti član Društva novinara BiH.

1. Učlanjenje se vrši u prostorijama DNBiH (Pruščakova 8, Sarajevo)

2. Novi član je obavezan, lično/osobno predočiti sljedeću dokumentaciju: - pismenu potvrdu da je zaposlen ili pod ugovorom redakcije za koju radi kao novinar - dvije fotografije - ličnu/osobnu kartu

3. Prilikom učlanjenja novi član DNBiH mora biti upoznat sa Kodeksom novinara BiH i Statutom DNBiH, te ih kao takve prihvatiti

4. Godišnja članarina iznosi 20 KM plus 5 KM za novu iskaznicu DNBiH (DNBiH zadržava pravo mijenjanja iznosa članarine)