Direkcija za evropske integracije i Društvo novinara BiH zaključili su danas memorandum o saradnji

Direkcija za evropske integracije i Društvo novinara BiH zaključili su danas memorandum o saradnji. Svrha ovog dokumenta je da zajedničkim angažmanom potpisnica doprinese medijskoj vidljivosti procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Memorandum su potpisali direktor Direkcije Edin Dilberović i generalni sekretar Društva novinara BiH Fedžad Forto. Saradnja će podržati stručni razvoj i usavršavanje medijskih radnika u praćenju i izvještavanju o procesu integrisanja. Direkcija i Društvo novinara BiH će, između ostalog, surađivati u organizaciji radionica, seminara i stručnih skupova za medije i promociji procesa integrisanja BiH u EU u medijima - saopćeno je iz DEI-a. U saopćenju se navodi da u procesu integriranja, mediji imaju izuzetno važnu ulogu kao prenosioci informacija, ali i kao kreatori javnog mnijenja. Stoga je memorandum o saradnji Direkcije i strukovnog udruženja novinara, između ostalog, prilika za jačanje partnerstva i za poticaj medijskih radnika na stručno, tematsko i kontinuirano izvještavanje o svemu što integracija u EU podrazumijeva.