Women in Front/ Žene ispred

This year's IFJ theme for Women's day (8th March) is Women in Front.

This year we will focus our campaign on the lack of women in the media, in particular in senior roles or in particular types of reporting, and the associated discrimination women face – from issues of equal pay and lack of job security to biased recruitment processes. We will also encourage more women to stand up for leading roles in the unions.

But we don’t just want to highlight the bad we also want to provide inspiration from those who have fought and overcome the barriers women face. 

See full campaign page here: https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/women-in-front.html

 

Ovogodišnja tema IFJ-a za Dan žena (8. mart) je Žene ispred.

Ove godine ćemo fokusirati našu kampanju na nedostatak žena u medijima, posebno u višim funkcijama ili u određenim vrstama izvještavanja, i pratećoj diskriminaciji sa kojom se žene suočavaju - od pitanja jednake plaće i nedostatka sigurnosti posla do pristrasnih procesa zapošljavanja. Takođe ćemo ohrabriti više žena da se zauzmu za vodeće uloge u sindikatima.

Ali ne želimo samo da istaknemo loše, želimo da pružimo i inspiraciju onima koje su se borile i prevazišle prepreke sa kojima se žene suočavaju.

Pogledajte cijelu stranicu kampanje ovdje: https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/women-in-front.html