Društvo novinara Bosne i Hercegovine i Zemaljski muzej BiH u Sarajevu potpisali Memorandum o suradnji

Društvo novinara Bosne i Hercegovine i Zemaljski muzej BiH u Sarajevu, jedna od institucija kulture od državnog značaja, potpisali su danas Memorandum o suradnji. Potpisnici tog dokumenta su bili generalni sekretar Društva Fedžad Forto i direktor Muzeja Mirsad Sijarić.

Memorandum, između ostalog, omogućuje članovima Društva novinara besplatne posjete Muzeju i korišćenje, za profesionalna novinarska istraživanja, objavljene građe i muzejske biblioteke u čijim policama je oko 300.000 naslova.  Ovaj rad novinara treba da se odvija u skladu s pravilima Muzeja.

Namjera Društva je da pomogne institucijama kulture među kojima Zemaljski muzej BiH ima istaknuto mjesto.

Kako je ovom prilikom rekao direktor Sijarić, uprkos ogromnom značaju, ta kulturna institucija sa zavidnim brojem artefakata i više od sto godina postojanja, grca u materijalnim teškoćama jer u današnjici nema budžetski niti neki drugi stabilan izvor finansiranja. Od početka ove godine u kasu Muzeja nije uplaćena nijedna budžetska marka.

Izvori prihoda su periodične novčane donacije i realizacija pojedinih projekata, ali to ni izbliza nije dovoljno niti za režijske troškove i plaće uposlenika, riječju, za egzistenciju ustanove koja čuva čitave "slojeve" povijesti i drugih vidova baštine.   

Društvo novinara je nakon potpisivanja Memoranduma uputilo apel medijskoj zajednici u Bosni i Hercegovini da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne Zemaljskom muzeju, naglašavajući njegov značaj.

Ta novinarska asocijacija namjerava realizirati još sličnih projekata s kulturnim institucijama, a prvi te vrste, u formi Memoranduma o suradnji, započela je, nimalo slučajno, sa Zemaljskim muzejom BiH.