Podrška novinskoj agenciji Patria

Društvo novinara BiH principijelno je protiv bezrazložnog ometanja rada bilo kojeg medija ili novinara.Naime, novinska agencija Patria javila je Društvu novinara da se proteklih 24 satai nalazi se pod jakim i ciljanim hakerskim napadima. Kako kažu u Patriji, prema mišljenju stručnjaka radi se o planiranim napadima koji imaju za cilj onemogućiti plasman infomacija bh. novinske agencije Patria do medija u BiH i krajnjih korisnika.U Društvu novinara BiH ne želimo špekulirati o eventualnoj političkoj pozadini ovih napada, ali budući da je pravni tim. novinske agencije Patria već prijavio slučaj Federalnoj upravi policije odjelu za cyber kriminal, očekujemo da se ovaj slučaj ozbiljno shvati, a javnost blagovremeno obavijesti o rezultatima istrage bez obzira kakvi oni bili.