Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo, 20.04.2020.godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj putem online platforme razmotrila je Dopis u vidu apela sa prijedlogom zaključaka koje je uputilo Društvo novinara u Bosni i Hercegovini svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te jednoglasno usvojila zaključke koje upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na dužnu pažnju i izjašnjenje prilikom izrade planova i mjera za ublažavanje ekonomskih efekata krize uzimajući u obzir i profesionalne medijske kuće, i to sljedeće zaključke:

1. Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH izražava punu podršku i zahvalnost medijima i medijskim radnicima koji na profesionalan način izvještavaju o pandemiji koronavirusa.

2. Komisija za informiranje predlaže Vladi Federacije BiH da prilikom izrade planova i mjera za ublažavanje ekonomskih efekata krize u vidu finansijske podrške kao subvencije uvrsti i profesionalne medijske kuće i novinare s tim da dodjela tih finansijskih sredstava bude uslovljena garancijama da medijska kuća, u određenom vremenskom roku, ne smije otpuštati radnike ili smanjivati plate ili honorare.

3. Komisija predlaže Vladi Federacije BiH umanjenje ili oslobađanje plaćanja poreza na dobit, doprinosa i poreza na dohodak u vidu finansijske podrške i olakšice novinarima i profesionalnim medijskim kućama.

4. Komisija za informiranje poziva Vladu Federacije BiH da planira i raspiše javne pozive za podršku medijima.

5. Komisija za informiranje predlaže Vladi Federacije BiH da uvede i davanje podsticajnih mjera za društveno odgovorne kompanije koje bi ulagale u razvoj profesionalnih medija.

-KRAJ-