Mogući poziv za buduće napade na medije

                                            Društvo novinara BiH smatra da Naredba Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, odnosno tužiteljice Sanite Imamović, da se neće provoditi istraga protiv Huse Ćesira i Muamera Ćesira zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda u slučaju napada na fotoreportera online magazina Žurnal Adija Kebe ne samo da predstavlja još jedan slučaj kada napadači na predstavnike medija u BiH ostanu nekažnjeni, već i mogući poziv za buduće napade na  medije jer će se potencijalni napadači osjećati sigurnim zbog nepostojanja opasnosti da će biti kažnjeni. 

Podsjećamo da se već čuveni „napad na kameru“ predsjednika Općinskog odbora SDA Novi Grad Huse Ćesira dogodio još u martu 2019. godine nakon pisanja Žurnala o poslovanju njegove firme Bosnaplast, što znači da je Kantonalnom tužilaštvu trebalo nevjerovatnih godina i po dana da donese odluku u slučaju koji je detaljno snimljen kamerom.

Društvo novinara BiH već dugo upozorava ne samo na sve učestalije napade na predstavnike medija u BiH, već upravo na neadekvatno ili nikakvo sankcioniranje takvih napada kao jedan od uzroka tih napada. Zahvaljujući takvoj kaznenoj politici prema napadima na novinare stvorena je atmosfera da je napad na njih bezmalo društveno poželjno ponašanje. Ne treba trošiti riječi na to kakve to posljedice može imati po slobodu izražavanja kao jedan od stubova demokratskog društva.

Na kraju postavljamo pitanje do kada će trajati ovakva politika nekažnjavanja napada na novinare. Dok se ne dogodi najgore?