Obavještenje o dodjeli novinarskih nagrada za 2020.godinu u organizaciji Društva novinara BiH

Novinske, radio i televizijske redakcije i agencije,

sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, kolege novinari,

Poštovane kolege,

U povodu 3. maja/svibnja, Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine organizira tradicionalnu dodjelu godišnje nagrade „Novinar godine 2020.“

Nagrade se dodjeljuju u pet kategorija:

- godišnja nagrada u kategoriji pisanih medija,

- godišnja nagrada u kategoriji radijskog novinarstva,

- godišnja nagrada u kategoriji televizijskog novinarstva,

- godišnje priznanje u kategoriji „Nagrada za životno djelo” i

- godišnja nagrada „Novinar godine”.

Uz navedene nagrade i priznanja, Društvo novinara BiH po potrebi, i u izuzetnim prilikama, može dodijeliti i specijalne nagrade i priznanja.

U 2020. godini, zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa COVID-19, Upravni odbor je donio odluku da se ne održi manifestacija „Novinar godine 2019.“

Iako je epidemiološka situacija i dalje izuzetno složena, Upravni odbor Društva novinara BiH odlučio je da se ovogodišnja manifestacija održi 3.maja/svibnja, u skladu sa svim epidemiološkim mjerama koje budu na snazi u tom periodu.

Ovu odluku Upravni odbor donio je s ciljem da se tradicija Društva nastavi te da novinari koji su izuzetno aktivni i profesionalno obavljaju posao i u vrijeme pandemije, dobiju priliku da nagrade najbolje u struci i na taj način im odaju javno priznanje.

Pri tome smo ocijenili kako naša profesija, kao i naša cehovska organizacija, uz samoprijegorni rad pojedinaca i redakcija u eri pandemije korona virusa, bude primjer sveukupnoj javnosti u Bosni i Hercegovini, da život unatoč svim trenutnim teškoćama, ne smije stati.

U skladu s odlukom Upravnog odbora Društva novinara BiH, pozivamo redakcije čije je sjedište u Bosni i Hercegovini, novinare pojedince, kao i slobodne novinare, da pošalju prijedloge, odnosno nominiraju kandidate za navedene godišnje nagrade.

Prijedlozi se mogu slati poštom na adresu: Društvo novinara Bosne i Hercegovine, Pruščakova 8, 71 000 Sarajevo, ili na e- mail drustvonovinarabih@bih.net.ba, do 18. aprila/travnja 2021.godine.

Srdačan pozdrav kolegama i kolegicama,

Društvo novinara BiH