REDOVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA NOVINARA BOSNE I HERCEGOVINE ODRŽANA U SARAJEVU

U subotu 09.06.2018. je u prostorijama Društva novinara BiH održana redovna Skupština koja je okupila mnogobrojne članove ovog društva. Skupština je počela minutom šutnje u spomen na kolege i kolegice koji nisu više među nama. Dnevni red i rad skupštine, vodio je Dušan Musa, predsjednik Skupštine DNBiH. Rezultate rada  i poduzetih aktivnosti, su u svom izvještaju prisutnima iznijeli predsjednik DNBiH Faruk Zupčević, i generalni sekretar DNBiH Arjana Tafro Buljubašić. 

Skupština je izglasala povjerenje sadašnjem predsjedniku Društva novinara BiH Faruku Zupčeviću, a na mandat od naredne dvije godine, dok je za generalnog sekretara imenovan Fedžad Forto. Izabrani je i novi predsjednik Nadzornog odbora, te novi članovi Upravnog odbora, dok predsjednik Skupštine se neće mijenjati jer je Skupština i za naredni period izglasala Dušana Musu.