ODGOVOR JP RTV VISOKO

Na osnovu dopisa grupe novinara, nekadašnjih uposlenika RTV Visoko o diskriminaciji prema njima u postupku stečaja JP RTV Visoko, obratili smo se Uredu načelnice Opcine Visoko Amre Babić, koja nam je u odgovoru poslala dva dokumenta vezana za ovaj slučaj.